Kognitívny významový útvar

Kognitívny významový útvar je významový útvar konštituovaný v poznávacom procese.

Napr. pojem, súd, úsudok, teória, pravidlo, vedecký zákon, hypotéza, ....

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.