Kolégium

rozlišovacia stránka

Kolégium (z lat. collegium = spoluúradovanie / zbor / spoločenstvo, spolok, družstvo, cech[1]) môže byť:

 • zbor alebo zhromaždenie či porada pracovníkov rovnakého zadelenia/ odboru
 • skupina alebo zhromaždenie či porada vedúcich spoločne rozhodujúcich pracovníkov nejakej inštitúcie
 • poradný zbor rektora alebo dekana
 • (v niektorých krajinách a staršie aj na Slovensku [2][3]) študentský domov
 • (v niektorých krajinách) typ vysokej školy, najmä nerozdelenej na jednotlivé fakulty, synonymum v anglosaských krajinách: college, pozri napr. college
 • séria prednášok na jednu tému na univerzite
 • v cirkvi:
 • v histórii:

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 1. ŠPAŇÁR, Július; HRABOVSKÝ, Jozef. Latinsko-slovenský, slovensko-latinský slovník. 4. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 1222 s. S. 108.
 2. 2/1954 Zb. (porovnaj s 2/1954 Sb.)
 3. 142/1950 Zb. (porovnaj s 142/1950 Sb.)
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.