Kolaborant (z neskorolatinského collaborare = spolupracovať) je osoba spolupracujúca s vojenským nepriateľom, okupačnou mocou, prípadne s politickým nepriateľom proti záujmom vlastnej krajiny/politickej skupiny. Činnosť kolaboranta/kolaborantov sa nazýva kolaborácia alebo kolaborantstvo.

Výraz sa v tomto zmysle používa najmä od 2. svetovej vojny, v ktorej sa takto označovali ľudia na okupovaných územiach spolupracujúci s nemeckými okupantmi (pôvodne vo Francúzsku, po fr. collaborateur).