Kolaboranti s nacistickým Nemeckom

Kolaboranti s nacistickým Nemeckom boli osoby, ktoré počas druhej svetovej vojny aktívne spolupracovali s nacistickým Nemeckom proti záujmom vlastného štátu a jeho obyvateľov a podieľali sa na nacistických zločinoch a na holokauste.

Najslávnejší kolaborant s nacistickým Nemeckom, Vidkun Quisling, nórsky fašista

Za svoju činnosť v prospech nepriateľa boli po skončení druhej svetovej vojny aktívne prenasledovaní, súdení, potrestaní a verejnou mienkou zavrhnutí a zatratení. Ich mená sa stali symbolom zrady a hanby. Spolupráca s nepriateľom bola vo svojej dobe chápaná ako dôsledok ekonomického alebo politického oportunizmu, aj keď bola často dôsledkom ideologickej afinity k nacizmu, či fašizmu alebo antipatie k západným Spojencom alebo Sovietskemu zväzu.[1]

Najslávnejšie osoby kolaborujúce s nacistamiUpraviť

 • Vidkun Quisling - nórsky fašistický politik, predseda nórskej fašistickej strany Nasjonal Samling, v rokoch 1942-1945 ministerský predseda Nórska, úzko spolupracujúci s okupačným nacistickým režimom v Nórsku
 • Pierre Laval - francúzsky politik, prezident francúzskej Rady ministrov, po invázií nacistického Nemecka do Francúzska roku 1940 sa stal premiérom profašistického Vichystického Franzúzska
 • Philippe Pétain - francúzsky maršal, formálna hlava Vichystického Francúzska
 • Léon Degrelle - bol belgický, valónsky dôstojník Waffen-SS, politik a predseda belgickej katolícko-fašistickej strany REX
 • Damian Kratzenberg - luxemburský učiteľ, predseda Nemeckého ľudového hnutia, pronacistickej politickej strany v Luxembursku, úzko spolupracujúci s okupačným nacistickým režimom v Luxembursku
 • Ion Antonescu - bol rumunsky vojak, autoritatívny politik a vojnový zločinec. Ako ministerský predseda počas druhej svetovej vojny postupne predsedal dvom vojnovým pronacistickým rumunskym diktatúram
 • Mihai Antonescu - bol rumunsky politik, ktorý počas druhej svetovej vojny zastával funkciu zástupcu ministerského predsedu profašistického Rumunska a ministra zahraničných vecí
 • Dinko Šakić - bol chorvátsky vojnový zločinec, jeden z predstaviteľov profašistického Nezávislého Chorvátskeho štátu, ktorý exitoval počas druhej svetovej vojny; veliteľ najväčšieho chorvátskeho koncentračného táboru Jasenovac
 • Ante Pavelić - bol chorvátsky politik, vodca profašistického Nezávislého Chorvátskeho štátu, ktorý exitoval počas druhej svetovej vojny pod záštitou Nemecka a Talianska; zakladateľ fašistickej a teroristickej organizácie Ustaše, ktorá bola aktívna počas druhej svetovej vojny
 • Anton Mussert - holandský kolaborant, ktorý spolupracoval s nacistami
 • Arthur Seyss-Inquart - rakúsky nacistický politik, zabezpečil anšlus Rakúska
 • Viktors Arājs - lotyšský kolaborant, spolupáchateľ vyvražďovania židov v Lotyšsku, kat z Rigy
 • Ioannis Rallis - grécky kolaborant, počas vojny viedol v Grécku pro-nacistickú bábkovú vládu
 • Vojtech Tuka a Jozef Tiso - slovenskí kolaboranti, ktorí sa podieľali na rozpade Československa, neskôr viedli fašistický vojnový Slovenský štát

ReferencieUpraviť

 1. Nolan, C. J., 2010, The Concise Encyclopedia of World War II. ABC-CLIO, Santa Barbara, s. 246 - 247