Kolenný kĺb (iné názvy: kĺb kolena, kolenný zhyb[1], koleno; latinsky articulatio genus) je najväčší a najzložitejší kĺb v ľudskom tele. Spája stehennú kosť, holennú kosť a najväčšiu sezamskú kosť tela jabĺčko. Umožňuje pohyb dolnej časti nohy a tým chôdzu.

Koleno

Kolenný kĺb napriek svojmu jednoduchému vzhľadu patrí medzi najkomplikovanejšie kĺby. Zároveň ide o najčastejšie poranený kĺb v ľudskom organizme. Skladá sa z troch kostí. Najväčšia stehenná kosť (femur) sa spája s tibiou pomocou kĺbneho puzdra a väziva. Jabĺčko (patela) sa nachádza v prednej časti kolena a pri ohýbaní kĺže v stehennom kostennom záraze (sulcus femoris). Koleno sa pri svojom pohybe nielen vystiera a ohýba, ale zároveň vykonáva viaceré ľahké rotačné pohyby. Základnými svalovými skupinami sú musculus quadriceps nachádzajúci sa na prednej časti stehna a hamstring na zadnej strane.

Kĺbna chrupavka

upraviť

Pokrýva vnútrokĺbne dotykové plochy kĺbu. Spolu s kĺbnou tekutinou, ktorá sa tvorí v kĺbnom puzdre, napomáha hladkému pohybu kĺbu a zabraňuje jeho opotrebovaniu. V mladosti je chrupavka jemná a hladká, starnutím postupne vysychá, puká až sa postupne deformuje a odlučuje. Hovoríme o artróze.

Meniskus

upraviť

Meniskus je presne a špeciálne tvarovaná chrupavka do mesiačikovitého C tvaru, nachádzajúca sa na oboch stranách kolena medzi stehennou kosťou (femur) a kosťou predkolenia (tíbiou). Rozoznávame vnútorný – mediálny meniskus a vonkajší – laterálny meniskus. ich hlavnou úlohou je tlmenie nárazov pri skokoch a dopadoch na koleno a zároveň stabilizujú kolenný kĺb vyplnením nerovnakých tvarov naliehajúcich kostí v kolene.

Skrížené väzy

upraviť

Sú hlavnými stabilizátormi kolena. Predný skrížený väz (ACL) a zadný skrížený väz (PCL) sa navzájom krížia v strede kolena. Predný stabilizuje posun predkolenia voči posunu dopredu a zadný proti posunu dozadu. Po stranách sa nachádzajú bočné väzy – vnútorný kolaterálny väz (LCM) a vonkajší kolaterálny väz (LCL).Väzy plnia svoju funkciu najmä pri kombinovaných rotačných pohyboch. Takže pri ich poškodení dochádza ku zníženiu až strate stabilizačnej funkcie, čo má za následok nestabilitu kolena. Sumárne povedané – kosti kolena sú jeho pevnou oporou, svaly sú zdrojom pohybu a väzivá stabilizujú kĺb v jednotlivých polohách.

Pozrite tiež

upraviť

Poranenie kolena

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kolenný kĺb