Koloman Ivanička (* 28. máj 1929, Tesárske Mlyňany – † 13. august 2014, Bratislava) bol slovenský geograf a vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník.

Koloman Ivanička
slovenský geograf a vysokoškolský pedagóg
Narodenie28. máj 1929
Tesárske Mlyňany, Slovensko
Úmrtie13. august 2014 (85 rokov)
Bratislava, Slovensko

Životopis

upraviť

V rokoch 19491952 začal štúdium geografie na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V rokoch 19521954 pokračoval v štúdiu ekonomickej geografie (antropogeografie) na univerzite vo Varšave, ktoré ukončil ako magister. Po návrate do vlasti nastúpil na Katedru ekonomickej geografie (teraz Katedra humánnej geografie a demografie) Fakulty geologicko-geografických vied (fakulta pôsobila v rámci UK/SU po rozdelení prírodovedeckej fakulty v päťdesiatych rokoch). Do roku 1959 pokračoval externe vo vedeckej príprave u profesora Jaromíra Korčáka na Karlovej univerzite v Prahe, kde aj obhájil ašpirantúru a získal vedeckú hodnosť kandidáta vied CSc. V roku 1960 sa stal docentom a v roku 1964 bol vymenovaný za mimoriadneho univerzitného profesora na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1972 obhájil hodnosť doktor vied (DrSc.) na Slovenskej akadémii vied v Bratislave. V roku 1975 sa stal riadnym profesorom.

Absolvoval viaceré študijné a pracovné cesty skoro do všetkých európskych štátov, do Japonska, Číny, Indie, USA, Kanady a i.

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobil ako asistent, docent a profesor, hosťoval na univerzitách v USA, na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od 31. decembra 1994 sa jeho hlavným pracoviskom stalo Centrum strategických štúdií SR a prednášal na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 1995 bol menovaný do funkcie podpredsedu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR. Aktívne podieľal na príprave založenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po jej vzniku bol vymenovaný za vedúceho Katedry politickej geografie, synergetiky a prognostiky, pôsobil aj vo fakultných a univerzitných štruktúrach. Ako vysokoškolský pedagóg a neskôr profesor vychoval celú generáciu výskumných a vedeckých pracovníkov, vysokoškolských docentov a profesorov, riadiacich a informačných pracovníkov. Bol členom mnohých zahraničných a domácich profesných spoločností a organizácií. Autor a spoluautor odborných publikácií, televízneho scenára 9-dielneho seriálu Kozmos, planéta, človek, informácia. Je držiteľom mnohých medailí z univerzít, akadémií, Literárneho fondu a rôznych ďalších organizácií.

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť