Kométa West

Kométa West, formálne označená ako C/1975 V1, 1976 VI a 1975n, bola neperiodická kométa, ktorú objavil Richard M. West 10. augusta 1975.