Komentár je sprievodný výklad bližšie vysvetlenie vydávaného textu; vedecký výklad nejakého spisu, napríklad textov gréckych a rímskych autorov; vysvetlivky a poznámky k málo zrozumiteľnému alebo úryvkovitému dielu

Komentár ako výklad, bližšie vysvetlenie, poskytuje súbor informácií o texte vydávaného literárneho diela a o textológovej (editorovej) práci. Komentár sa skladá z edičných poznámok a rôznych vecných, osobných a iných vysvetliviek.