Komparátor

rozlišovacia stránka

Komparátor môže byť:

  • v technike a fyzike:
  • člen, ktorý slúži na porovnanie medzi regulačnou veličinou a riadiacou veličinou, a je sučasťou každého regulačného zariadenia
  • v astronómii: zariadenie na porovnávanie fotografií oblohy z rôznych okamihov, pozri komparátor (astronómia)
  • na železnici: pomôcka na rýchle vyskúšanie dodávaných návestných filtrov, pozri komparátor (železnica)
  • v elektronike: obvod (obvykle vo forme integrovaného obvodu), ktorého výstupom je logická hodnota v závislosti od polarity rozdielu vstupných napätí
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.