Komparátor (astronómia)

Komparátor je zariadenie na prezeranie a porovnávanie fotografických snímok tej istej časti oblohy získaných v rozličnom čase alebo v rozličných vlnových oblastiach. Používa sa na hľadanie premenných hviezd, planétok a pod. Porovnávaním snímok zhotovených v dvoch rôznych farbách možno nájsť hviezdy s veľkým farebným indexom. V stereokomparátore možno pozorovať súčasne dve snímky tej istej časti oblohy, každú iným okom. Objekty, ktoré zmenili svoju polohu alebo jasnosť, zdanlivo stereoskopicky vystúpia oproti nezmenenému hviezdnemu pozadiu a možno ich nájsť. Dokonalejší je svetelný komparátor (blinkkomparátor), v ktorom sa porovnávajú dve snímky premietané do zorného poľa spoločného okulára. Otáčavou clonou sa striedavo v rýchlom slede zakrývajú, takže oko nevidí obidve snímky naraz. Kým sú všetky objekty na obidvoch snímkach rovnaké, oko ich vidí pokojné. Ak sú niektoré z nich jasnejšie alebo posunuté oproti pozadiu, ich obraz v svetelnom komparátore pulzuje alebo kmitá. Tak možno nájsť rôzne astronomické objekty;

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.