Kompilát alebo kompilácia (autor kompilátu sa volá kompilátor) je dielo, väčšinou vedecké, ktoré vzniklo skompilovaním viacerých iných diel. Kompilát niekedy nemá ďaleko k plagiátu. Ak niekto označí dielo za kompilát, má to väčšinou pejoratívny nádych. Výnimočne môže byť kompilát pozoruhodným tvorivým činom.

Pozri aj upraviť

kompilačná platňa