Koordinačná reakcia

(Presmerované z Komplexotvorná reakcia)

Koordinačné reakcie alebo komplexotvorné reakcie sú také reakcie, pri ktorých dochádza k prenosu celých skupín atómov a vzniku koordinačných (komplexných) zlúčenín, napr. CuSo4 + 4H2O –> [Cu(H2O)4]SO4