Kompost je organický materiál, ktorý bol rozložený a recyklovaný ako hnojivo a doplnok pre zlepšenie pôdy. Kompost je kľúčovou zložkou v ekologickom poľnohospodárstve.

Kompost

CharakteristikaUpraviť

Kompost môže byť bohatý na živiny. Používa sa v záhradách, záhradníctvach alebo poľnohospodárstve. Kompost je sám o sebe v mnohých ohľadoch prínosom pre krajinu – ako kondicionér pôdy, hnojivo, prídavok k vitálnemu humusu alebo humínových kyselín a ako prírodné hnojivo pre pôdu. V ekosystémoch je kompost užitočný pre kontrolu erózie, rekultiváciu pôdy a vodných tokov, obnovu mokradí či na zákryv skládok. Organické zložky určené pre kompostovanie môžu byť alternatívne použité na výrobu bioplynu pomocou anaeróbnej digescie.

Vznik kompostu (kompostovanie)Upraviť

Na najjednoduchšej úrovni si proces kompostovania vyžaduje vytvorenie hromady vlhkého organického materiálu (lístie, "zelený" potravinový odpad) a čas, za ktorý sa materiál rozloží do humusu, čo môže trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov. Moderné, metodické kompostovanie je komplexný a niekoľkostupňový, pozorne monitorovaný proces s meranými množstvami objemu vstupov, ako sú voda, vzduch a na uhlík a dusík bohaté materiály. Proces rozkladu je podporovaný drvením rastlinnej hmoty, pridávaním vody a zabezpečením riadneho vetrania pravidelným otáčaním zmesi. Červy a plesne ďalej rozkladajú tento organický materiál. Aeróbne baktérie riadia chemický proces premenou vstupov na teplo, oxid uhličitý a amoniak. Amoniak je následne baktériami, procesom nitrifikácie, zmenený do pre rastliny výživných dusitanov a dusičnanov.

Materiály v komposteUpraviť

Efektívne kompostovanie organizmov si vyžaduje štyri rovnako dôležité zložky:

  • Uhlík  – zabezpečuje energiu; mikrobiálna oxidácia uhlíka vytvára teplo, ak je uhlík zastúpený v odporúčaných množstvách.[1] Materiály s vysokým obsahom uhlíka bývajú hnedé a suché.
  • Dusík – zabezpečuje rast a rozmnožovanie organizmov, ktoré pomáhajú oxidácii uhlíka. Materiály s vysokým obsahom dusíka zvyknú byť zelené (alebo farebné, ako je to v prípade ovocia a zeleniny) a vlhké.[2]
  • Kyslík – pomáha oxidácii uhlíka a procesu rozkladu.
  • Voda – v správnom množstve pomáha zabezpečiť procesy bez toho, aby vytvorila anaeróbne prostredie.
 
Materiály v komposte.

K najúčinnejšiemu kompostovaniu dochádza, keď je uhlík a dusík v pomere asi 30:1. Takmer všetky materiály z rastlín a živočíchov obsahujú aj uhlík a dusík, ale ich množstvo sa môže výrazne meniť na základe vyššie popísaných podmienok (sucho/vlhkosť, hnedá/zelená farba).[3] Čerstvo narezaná tráva má priemerný pomer uhlík:dusík asi 15:1 a suché jesenné lístie asi 50:1, v závislosti od typu alebo druhu materiálu. Ideálny pomer sa dá dosiahnuť zmiešaním viacerých druhov materiálov. Pozorovaním množstiev a zvážením použitia rôznych materiálov počas tvorby kompostu možno rýchlo dosiahnuť funkčnú techniku, aplikovateľnú pre konkrétne situácie.[4]

ReferencieUpraviť