Otvoriť hlavné menu

Komunikačný protokol

Komunikačný protokol alebo protokol je súbor pravidiel, ktoré používajú programy alebo operačné systémy na komunikáciu medzi koncovými bodmi komunikačného systému (v telekomunikáciách alebo výpočtovej technike).

V najjednoduchšej forme možno protokol charakterizovať ako pravidlá riadiace syntax, sémantiku a synchronizáciu komunikácie.

Protokoly vo výpočtovej technikeUpraviť

V počítačovej praxi je protokol konvencia alebo štandard, ktorý riadi alebo umožňuje spojenie, komunikáciu a prenos dát medzi dvoma počítačovými koncovými bodmi. Protokoly môžu byť implementované v hardvéri, softvéri alebo v kombinácii oboch. Na najnižšej úrovni protokol definuje správanie hardvérového spojenia. Aj keď sú v sieti zapojené zariadenia od rôznych výrobcov, vedia navzájom komunikovať či vymieňať si informácie. Používajú a dodržiavajú spoločné pravidlá – protokol Bezprostredne komunikujúce zariadenia musia používať ten istý protokol. Jedno zariadenie môže naraz využívať viacej protokolov. Protokoly- TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, HTTP, POP3, SMTP, SSH, telnet,


Rozšírené protokolyUpraviť

  • HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
  • POP3 (Post Office Protocol 3)
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
  • FTP (File Transfer Protocol)
  • IP (Internet Protocol)
  • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  • IMAP (Internet Message Access Protocol)