Komunistická strana Slovenska – 91

Komunistická strana Slovenska – 91 (skratka KSS ’91) bola marxistická komunistická politická strana, ktorá pôsobila na Slovensku krátke obdobie v rokoch 19911992.

Vznik KSS ’91 bol reakciou skupiny ortodoxných komunistov na transformáciu pôvodnej Komunistickej strany Slovenska na nemarxistickú ľavicovú stranu, ktorá prebiehala po nežnej revolúcii. Táto transformácia sa začala v októbri 1990, keď bola na zjazde KSS schválená zmenu názvu strany na Komunistická strana Slovenska - Strana demokratickej ľavice a dovŕšená 26. januára 1991, keď ústredný výbor schválil vypustenie prvej časti názvu a KSS tým bola definitívne premenovaná na Stranu demokratickej ľavice.

Časť komunistov, ktorá s týmto vývojom v strane nesúhlasila, založila stranu KSS ’91, ktorá bola 6. marca 1991 zaregistrovaná na ministerstve vnútra. V prípravnom výbore boli súdruhovia Nociar, Priadka, Mařík, Hering, Nemček, Trebuľa, Lehoczký a Feješ. Ustanovujúci zjazd strany sa uskutočnil 29.30. júna 1991 vo Zvolene, na ktorom bol za predsedu strany zvolený Július Feješ.

Ďalšia časť komunistov nespokojných s vývojom situácie v KSS vytvorila približne v rovnakom čase stranu Zväz komunistov Slovenska (ZKS).

28. augusta 1992 sa vo Zvolene konal II. zjazd KSS ’91. O deň neskôr, 29. augusta 1992, sa v Banskej Bystrici uskutočnil zjednocujúci zjazd, na ktorom sa KSS ’91 a ZKS zlúčili a vytvorili stranu s pôvodným názvom Komunistická strana Slovenska. Za predsedu KSS bol zvolený Vladimír Ďaďo.[1]

Články o politikoch súčasnej Slovenskej národnej strany sú uvedené v kategórii Politici KSS ’91.

Referencie upraviť

  1. Pravda.sk. Komunistická strana Slovenska (KSS). Pravda (Bratislava: OUR MEDIA SR), 2010-04-10. Dostupné online [cit. 2024-03-19]. ISSN 1336-197X.