Komunistická strana Slovenska (1948)

Komunistická strana Slovenska (skr. KSS; 1. 12. 1990 – 31. 1. 1991 Komunistická strana Slovenska – Strana demokratickej ľavice – KSS-SDĽ, 1. 2. 1991 – 7. 4. 1992 Strana demokratickej ľavice – SDĽ) bola spočiatku (od 28. 9. 1948 do 3. 11. 1990) „územná organizácia Komunistickej strany Česko-Slovenska (KSČ) na Slovensku“ a ku koncu (od 4. 11. 1990 do 7. 4. 1992) časť federácie strán nesúcej názov Komunistická strana Česko-Slovenska (KSČS). V rokoch 1948 – 1990 to teda nebola samostatná politická strana, aj keď navonok neraz tak vystupovala, a v rokoch 1990 – 1992 to bola polosamostatná strana.

V roku 1948 nadviazala na samostatnú rovnomennú slovenskú politickú stranu založenú v roku 1939 (Komunistická strana Slovenska (1939)). V roku 1992 (po vystúpení z KSČS a tým aj zániku KSČS 7. 4. 1992) pokračovala ako samostatná politická strana pod nezmeneným názvom Strana demokratickej ľavice.

Najvyšším orgánom KSS bol zjazd KSS. Ústredným tlačovým orgánom bol denník Pravda. Teoretickým pracoviskom boli Fakulta Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska a Ústav marxizmu-leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska v Bratislave.

V marci 1991 sa od strany (vtedy sa volala Strana demokratickej ľavice) odštiepili dve nové strany ortodoxných komunistov: Komunistická strana Slovenska – 91 (6. 3. 1991) a Zväz komunistov Slovenska (19. 3. 1991). Tieto dve strany sa neskôr, 29. 8. 1992, zlúčili a vytvorili súčasnú Komunistickú stranu Slovenska (pozri Komunistická strana Slovenska (1992)), ktorá konkurovala – vtedy už ako samostatná strana fungujúcej – Strane demokratickej ľavice.

Najvyšší funkcionári KSS

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska

Zdroj: ÚPN[1]

meno priezvisko funkcia pôsobenie vo funkcii poznámka
Viliam ŠIROKÝ predseda KSS do 1953 po smrti Gottwalda sa funkcia zrušila
Karol ŠMIDKE podpredseda KSS už na zjazde 1950 nebola funkcia podpredsedu
Štefan BAŠŤOVANSKÝ ústredný tajomník KSS
Karol BACÍLEK prvý tajomník ÚV KSS september 1953 - apríl 1963 15. September uvolnený z vladnej funkcie a poverený prvym tajomníkom UV KSS
Alexander DUBČEK prvý tajomník ÚV KSS apríl 1963 - január 1968 apríl 1963 až január 1968 už bol prvým tajomníkom, na plenárnom zasadnutí ÚV KSS 8.4.1963 bol len tajomníkom ÚV KSS, ale už 6.6.1963 bol prvým tajomníkom ÚV KSS
Vasil BIĽAK prvý tajomník ÚV KSS január - august 1968
Gustáv HUSÁK prvý tajomník ÚV KSS august 1968 - máj 1969 apríl 1969 už bol prvý tajomník ÚV KSČ
Štefan SÁDOVSKÝ prvý tajomník ÚV KSS máj 1969 - február 1970
Jozef LENÁRT prvý tajomník ÚV KSS február 1970 - február 1988 1988-1989 je tajomníkom ÚV KSČ
Ignác JANÁK prvý tajomník ÚV KSS apríl 1988 - december 1989

Zjazdy KSS

upraviť

Zdroj: ÚPN[2]

zjazd dátum
Zjednocovací zjazd KSS a Socialne-demokratickej strany robotníckej na Slovensku 17.9.1944
Pracovná konferencia KSS v Košiciach 28.02.1945 - 01.03.1945
celoslovenská konferencia KSS 1945 11.08.1945 - 12.08.1945
IX. zjazd KSS 1950 24.05.1950 - 27.05.1950
X. zjazd KSS 1953 13.06.1953 - 15.06.1953
zjazd KSS 1955 22.04.1955 - 24.04.1955
zjazd KSS 1957 26.04.1957 - 28.04.1957
zjazd KSS 1958 16.05.1958 - 18.05.1958
zjazd KSS 1962 24.11.1962 - 25.11.1962
zjazd KSS 1966 12.05.1966 - 14.05.1966
Mimoriadny zjazd KSS 1968 26.08.1968 - 29.08.1968
zjazd KSS 1971 13.05.1971 - 15.05.1971
zjazd KSS 1976 25.03.1976 - 27.03.1976
zjazd KSS 1981 20.03.1981 - 22.03.1981
zjazd KSS 1986 13.03.1986 - 15.03.1986
zjazd KSS 1989 17.12.1989 - 18.12.1989

Referencie

upraviť
  1. Najvyšší funkcionári KSČ - Funkcionári KSČ a KSS - Ústav pamäti národa [online]. www.upn.sk, [cit. 2020-10-20]. Dostupné online. Archivované 2020-10-22 z originálu.
  2. Zoznam zjazdov - Funkcionári KSČ a KSS [Ústav pamäti národa] [online]. www.upn.gov.sk, [cit. 2018-05-02]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť