Konštantín Čársky

Konštantín Čársky (* 4. apríl 1899, Gbely – † 13. máj 1987, Bratislava), bol slovenský lekár, chirurg, univerzitný profesor. Pracoval hlavne v oblasti brušnej chirurgie a traumatológie.

Konštantín Čársky
slovenský lekár, chirurg
Narodenie4. apríl 1899
Gbely, Rakúsko-Uhorsko dnes Slovensko
Úmrtie13. máj 1987 (88 rokov)
Bratislava, Československo dnes Slovensko

ŽivotopisUpraviť

Gymnázium študoval v Nitre, Skalici a Trnave. Medicínu začal študovať na Karlovej univerzite v Prahe a v roku 1921 prestúpil na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Promovaný bol v roku 1924. Pôsobil ako asistent na Chirurgickej klinike u profesora Kostlivého, ktorý ho vyslal na študijný pobyt do USA, kde získal cenné skúsenosti. Ako 32-ročný sa stal docentom chirurgie. Dňa 5. mája 1939 bol vymenovaný za riadneho profesora chirurgickej propedeutiky a ortopédie a súčasne bol vymenovaný za prednostu Klinickej chirurgickej propedeutiky a ortopédie. Túto funkciu zastával do roku 1941. V roku 1942 bol už oficiálne vymenovaný za prednostu Chirurgickej kliniky a vedúceho Katedry chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity, neskôr Univerzity Komenského. I. chirurgickú kliniku v Bratislave viedol 29 rokov.

Prof. Čársky bol členom Svetovej chirurgickej spoločnosti a predsedom Česko-slovenskej chirurgickej spoločnosti. Jeho vedecká činnosť bola mimoriadne plodná. Jeho habilitačnú prácu Lokálna liečba chirurgických infekcií poznali aj v zahraničí. U nás sa stal priekopníkom v septickej chirurgii. Venoval sa aj plastickej chirurgii.

Do dôchodku odišiel v roku 1971. Ako dôchodca sa plne venoval zdravotníckej osvete najmä v novinách, časopisoch, rozhlase a televízii.

Bol predsedom Klubu československých turistov, Zväzu československých horolezcov a dlhoročným predsedom kanoistického klubu Tatran Karlova Ves od roku 1938 až do konca života, v roku 1987.

Zomrel v Bratislave, ale pochovaný je na novom cintoríne vo svojich rodných Gbeloch.