Konceptualizácia entít

Konceptualizácia entít je pomenúvanie, opisovanie a definovanie entít, ako aj ich vzájomných vzťahov. S tým úzko súvisí kategorizovanie entít. Súčasťou konceptualizácie je aj formulovanie výrokov o entitách, skladanie a vyhodnocovanie (interpretovanie) výrokov a v tom spočívajúce odvodzovanie dôsledkov, ktoré z nich vyplývajú.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.