Kondák (gr. κοντάκιον) je jeden z druhov bohoslužobných hymnov v byzantskom obrade.

Kondáky sa vyskytujú napr. na božskej liturgii spolu s tropárom, v kánone a na iných miestach v bohoslužbách. Kondákom sa nazývajú aj niektoré časti akatistu.