Konferencia (veľká schôdza)

veľká schôdza

Konferencia (z lat. conferentia – zasadnutie, snem; uznášanie od conferre – znášať dohromady, zlučovať)[1] je väčšia poradná schôdzka, porada zástupcov vedeckých, stavovských, politických a podobných organizácií zvolaná na prerokovanie určitých otázok,[2] alebo výchovné podujatie so širokou účasťou teoretických, riadiacich a praktických pracovníkov, ktoré sa zameriava na vyjadrenie stanovísk k rozličným aspektom odbornej problematiky.[3]

Konferencia môže byť usporadúvaná pravidelne alebo podľa potreby. Medzi najznámejšie pravidelne organizované medzinárodné konferencie patrí TED (Technology, Entertainment, Design).

Typológia upraviť

Konferencie možno rozdeliť podľa účasti na:

  • konferencie s medzinárodnou účasťou
  • konferencie s celoštátnou (domácou) účasťou


Podľa účelu sa rozlišuje napr.:

  • tlačová konferencia
  • vedecká konferencia – stretnutie vedcov z istého odboru za účelom prezentovania aktuálnych výsledkov svojho výskumu, diskusiu a výmenu informácií, pričom odprezentované príspevky sú následne publikované v zborníku z konferencie
  • politická konferencia – konferencia politických predstaviteľov o určitej téme, napr. o ekonomických reformách
  • konferencia o ľudských právach a pod.

Referencie upraviť

  1. Rejzek, Jiří, ed. (2001), „konference“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 293, ISBN 80-85927-85-3 
  2. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „konferencia“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: Veda, ISBN 978-80-224-1172-1 
  3. Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Mária (2008), „konferencia“, Veľký slovník cudzích slov (5. vyd.), Bratislava: SAMO, str. 610, ISBN 978-80-89123-07-0