Konferencia biskupov Slovenska

Súradnice: 48°08′36″S 17°06′19″V / 48,143317°S 17,105193°V / 48.143317; 17.105193

Konferencia biskupov Slovenska, (skr. KBS) je biskupská konferencia katolíckych biskupov na území Slovenska. Na základe požiadavky slovenských biskupov a po súhlase Svätej stolice ju prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Bernardinus Gantin erigoval 23. marca 1993[1]. Dňa 22. novembra 2018 bol za predsedu KBS štvrtýkrát za sebou zvolený Mons. Stanislav Zvolenský.[2] Sídlom KBS je Bratislava.

Sídlo na Kapitulskej 11 v Bratislave

Vyňaté niektoré definície KBS podľa jej štatútuUpraviť

Tento štatút Konferencie biskupov Slovenska bol schválený Kongregáciou pre biskupov dňa 21. júna 2000 pod číslom 221/93. Na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 27. apríla 2016 po schválení jej Plenárnym zasadaním 1. marca 2016, udelila Kongregácia pre biskupov dekrétom zo dňa 2. decembra 2016 recognitio ku novému zneniu štatútu Konferencie biskupov Slovenska.

čl. 1
Konferencia biskupov Slovenska, zriadená Apoštolskou stolicou, je zhromaždenie biskupov Slovenskej republiky, ktorí spoločne plnia niektoré pastoračné úlohy pre veriacich svojho územia, aby sa čoraz viac vzmáhalo dobro, ktoré Cirkev poskytuje ľuďom najmä formami a spôsobmi apoštolátu, vhodne prispôsobenými okolnostiam času a miesta podľa normy práva (porov. kán. 447 a 449, § 1, CIC).
čl. 2
Konferencia biskupov Slovenska má na základe samého práva právnu subjektivitu (porovnaj kánon 449, § 2, CIC).[3]
čl. 3 – § l
Do Konferencie biskupov Slovenska patria všetci diecézni biskupi územia Slovenska a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi a ostatní titulárni biskupi, ktorí na tomto území alebo mimo neho plnia osobitnú úlohu zverenú im Apoštolskou stolicou alebo Konferenciou biskupov na spoločné dobro krajiny (porov. kán. 450, § l, CIC).[4]
čl. 3 – § 2
Členmi Konferencie biskupov Slovenska sú aj eparchiálni biskupi a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi východného obradu na Slovensku, ktorí nepatria do inej Konferencie biskupov.
čl. 3 – § 3
Emeritní biskupi nie sú členmi Konferencie biskupov Slovenska.
čl. 4
Konferenciu biskupov Slovenska tvoria: plenárne zasadanie, stála rada, generálny sekretariát, rada pre ekonomické záležitosti, ako aj komisie a rady ustanovené konferenciou na vymedzený cieľ.[5]

Orgány KBSUpraviť

Generálny sekretariát KBSUpraviť

Generálny sekretariát KBS
Predseda Mons. Stanislav Zvolenský
Podpredseda Mons. Bernard Bober
Generálny sekretár Mons. Marián Chovanec
Výkonný sekretár Ivan Ružička
Hovorca Martin Kramara

Predsedovia KBSUpraviť

Predseda KBS Funkčné obdobie
začiatok koniec
Mons. František Tondra 4. máj 1993 13. apríl 1994
Mons. Rudolf Baláž 13. apríl 1994 29. apríl 1997
29. apríl 1997 31. august 2000
Mons. František Tondra 31. august 2000 16. september 2003
16. september 2003 3. október 2006[6]
3. október 2006 28. október 2009[7]
Mons. Stanislav Zvolenský 28. október 2009 8. november 2012[8]
8. november 2012[9] 21. september 2015
21. september 2015 22. november 2018
22. november 2018 v súčasnosti

Stála rada KBSUpraviť

Stála rada KBS
Predseda Mons. Stanislav Zvolenský
Podpredseda Mons. Bernard Bober
Generálny sekretár Mons. Marián Chovanec
1. zvolený člen Mons. Ján Orosch
2. zvolený člen Mons. Viliam Judák

Tlačová kancelária (TK KBS)Upraviť

Súčasťou sekretariátu KBS je Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, ktorá slúži aj ako tlačové oddelenie KBS. Vydáva spravodajský servis zo života Cirkvi vo svete a na Slovensku, elektronický spravodajský bulletin Život Cirkvi a zabezpečuje kontakty medzi médiami a Katolíckou cirkvou na Slovensku ako aj monitoring dennej tlače.[10]

Komisie KBSUpraviť

Rady KBSUpraviť

 • Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky
 • Rada pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
 • Rada pre laické a apoštolské hnutia
 • Rada pre rodinu
 • Rada pre mládež a univerzity
 • Rada pre misie
 • Rada pre ekumenizmus
 • Ekonomicko-právna rada
 • Rada Iustitia et Pax
 • Rada pre Rómov a menšiny
 • Rada pre Slovákov v zahraničí
 • Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru
 • Rada pre pastoráciu v zdravotníctve a Slovenskej katolíckej charity
 • Rada pre migrantov, utečencov / pútnikov
 • Rada pre realizáciu zmlúv medzi Svätou stolicou a SR
 • Rada pre históriu
 • Ekonomická rada KBS
  1. volený člen (na tri roky od 15.10.2019): Dp. Mgr. D. Dzurovčin
  2. volený člen (na tri roky od 15.10.2019): Ing. M. Marcinčin

Členovia Konferencie biskupov Slovenska v súčasnostiUpraviť

Diecéza Úrad Biskup Menovanie

do úradu

Inaugurácia

do úradu

Biskupská

konsekrácia

Iné úrady v službe biskupa
SLOVENSKÁ ZÁPADNÁ CIRKEVNÁ PROVINCIA
Bratislavská

arcidiecéza

arcibiskup

metropolita

Stanislav Zvolenský 14. február 2008

Benedikt XVI.

8. marec 2008


Trnava

2. máj 2004

Ján Sokol

2004 - 2008: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2004 - 2008: titulárny biskup sídla Nova Sinna

pomocný

biskup

Jozef Haľko 31. január 2012

Benedikt XVI.

17. marec 2012


Bratislava

17. marec 2012

Stanislav Zvolenský

2012 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Serra
Trnavská

arcidiecéza

arcibiskup Ján Orosch 11. júl 2013

František

30. august 2013


Trnava

2. máj 2004

Ján Sokol

2004 - 2012: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej (od r. 2008 Trnavskej) arcidiecézy

2004 - 2013: titulárny biskup sídla Semina

2012 - 2013: apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy

Nitrianska

diecéza

diecézny

biskup

Viliam Judák 9. jún 2005

Benedikt XVI.

16. júl 2005


Nitra

16. júl 2005

Ján Ch. Korec SJ

Žilinská

diecéza

diecézny

biskup

Tomáš Galis 14. február 2008

Benedikt XVI.

15. marec 2008


Banská Bystrica

25. september 1999

Rudolf Baláž

1999 - 2008: pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

1999 - 2008: titulárny biskup sídla Bita

Banskobystrická

diecéza

diecézny

biskup

Marián Chovanec 20. november 2012

Benedikt XVI.

15. december 2012


Nitra

18. september 1999

Ján Ch. Korec SJ

1999 - 2012: pomocný biskup Nitrianskej diecézy

1999 - 2012: titulárny biskup sídla Maxita

SLOVENSKÁ VÝCHODNÁ CIRKEVNÁ PROVINCIA
Košická

arcidiecéza

arcibiskup

metropolita

Bernard Bober 4. jún 2010

Benedikt XVI.

10. júl 2010


Košice

30. január 1993

Jozef Tomko

1993 - 2010: pomocný biskup Košickej diecézy (od r. 1995 arcidiecézy)

1993 - 2010: titulárny biskup sídla Vissalsa

pomocný

biskup

Marek Forgáč 11. jún 2016

František

1. september 2016


Košice

1. september 2016

Bernard Bober

2016 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Seleuciana
Rožňavská

diecéza

diecézny

biskup

Stanislav Stolárik 21. marec 2015

František

16. máj 2015


Košice

20. marec 2004

Alojz Tkáč

2004 - 2015: pomocný biskup Košickej arcidiecézy

2004 - 2015: titulárny biskup sídla Barica

Spišská

diecéza

diecézny

biskup

Štefan Sečka 4. august 2011

Benedikt XVI.

10. september 2011


Spišské Podhradie

27. júl 2002

František Tondra

2002 - 2011: pomocný biskup Spišskej diecézy

2002 - 2011: titulárny biskup sídla Sita

pomocný

biskup

Ján Kuboš 25. marec 2020

František

24. jún 2020 Spišské Podhradie

24. jún 2020

Štefan Sečka

2020 - súčasnosť: pomocný biskup Spišskej diecézy

2020 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Quiza

SLOVENSKÁ GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV SUI IURIS
Prešovská

archieparchia

arcibiskup

metropolita

Ján Babjak SJ 30. január 2008

Benedikt XVI.

17. február 2008
Vatikán

6. január 2003

Ján Pavol II.

2003 - 2008: eparcha Prešovskej gréckokatolíckej eparchie
Košická

eparchia

eparcha Milan Chautur CSsR 30. január 2008

Benedikt XVI.

18. február 2008
Prešov

29. február 1992

Ján Hirka

1992 - 1997: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej eparchie

1992 - 2008: titulárny biskup sídla Cresima

1997 - 2008: apoštolský exarcha Košického exarchátu

apoštolský

administrátor

sede plena

Cyril Vasiľ SJ 20. január 2020

František

26. január 2020 Rím

14. jún 2009

Slavomir Miklovš

2009 - 2020: sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme

2009 - súčasnosť: titulárny arcibiskup sídla Ptolemaidy v Líbyi

Bratislavská

eparchia

eparcha Peter Rusnák 30. január 2008

Benedikt XVI.

9. marec 2008


Prešov

16. február 2008

Jozef Tomko

ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ordinariát

OS a OZ SR

ordinár František Rábek 20. január 2003

Ján Pavol II.

1. marec 2003 Nitra

27. júl 1991

Ján Ch. Korec SJ

1991 - 2003: pomocný biskup Nitrianskej diecézy

1991 - 2003: titulárny biskup sídla Catrum

Členovia Konferencie biskupov Slovenska v minulostiUpraviť

Biskup Biskupská

vysviacka

Iné úrady v službe biskupa
Mons. Dominik Hrušovský

† 27.07.2016, Nitra [11]

Vatikán (Taliansko)

6. január 1983

1983 - 2016: titulárny biskup (arcibiskup) sídla Tubia

1992 - 1996: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1996 - 2001: apoštolský nuncius v Bielorusku

2001 - 2016: emeritný apoštolský nuncius v Bielorusku

Mons. Peter Dubovský SJ

† 10.04.2008, Ivanka pri Dunaji [12]

Praha (Česko)

18. máj 1961

1991 - 1997: pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

1991 - 2008: titulárny biskup sídla Carcabia

1997 - 2008: emeritný pomocný biskup Banskobystrickej diecézy

Mons. Ján Hirka

† 10.04.2014, Prešov [13]

Prešov

17. február 1990

1990 - 2002: eparcha Prešovskej gréckokatolíckej eparchie

2002 - 2014: emeritný eparcha Prešovskej gréckokatolíckej eparchie

Mons. Štefan Vrablec

† 01.09.2017, Nitra [14]

Šaštín

26. júl 1998

1998 - 2004: pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

1998 - 2017: titulárny biskup sídla Thasbalta

2004 - 2017: emeritný pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

Mons. Dominik Tóth

† 16.05.2015, Nitra [15]

Trnava

16. apríl 1990

1990 - 2004: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1990 - 2015: titulárny biskup sídla Ubaba

2004 - 2015: emeritný pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec SJ

† 24.10.2015, Nitra [16]

Bratislava

24. august 1951

1990 - 2005: diecézny biskup Nitrianskej diecézy

1991 - 2015: kardinál

2005 - 2015: emeritný diecézny biskup Nitrianskej diecézy

Mons. Eduard Kojnok

† 27.10.2011, Rožňava [17]

Rožňava

18. marec 1990

1990 - 2008: diecézny biskup Rožňavskej diecézy

2008 - 2011: emeritný diecézny biskup Rožňavskej diecézy

Mons. Ján Sokol Trnava

12. jún 1988

1987 - 1989: apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy

1988 - 1989: titulárny biskup sídla Luni

1989 - 1995: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy a metropolita Slovenska

1995 - 2008: arcibiskup metropolita Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

2008 - 2009: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

2009 - súčasnosť: emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

Mons. Alojz Tkáč Košice

17. marec 1990

1990 - 1995: diecézny biskup Košickej diecézy

1995 - 2010: arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy

2010 - súčasnosť: emeritný arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy

Mons. Rudolf Baláž

† 27.07.2011, Banská Bystrica [18]

Banská Bystrica

19. marec 1990

1990 - 2011: diecézny biskup Banskobystrickej diecézy
Mons. Marián Bublinec 2011 - 2012: diecézny administrátor Banskobystrickej diecézy
Mons. František Tondra

† 03.05.2012, Košice [19]

Spišské Podhradie

9. september 1989

1989 - 2011: diecézny biskup Spišskej diecézy

2011 - 2012: emeritný diecézny biskup Spišskej diecézy

Mons. Róbert Bezák CSsR Trnava

6. jún 2009

2009 - 2012: arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

2012 - súčasnosť: emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

Mons. Vladimír Filo

† 18.08.2015, Nitra [20]

Trnava

16. apríl 1990

1990 - 2002: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1990 - 2002: titulárny biskup sídla Thucca v Mauretánii

2002 - 2008: biskup-koadjútor Rožňavskej diecézy

2008 - 2015: diecézny biskup Rožňavskej diecézy

2015 - 2015: emeritný diecézny biskup Rožňavskej diecézy

Mons. Andrej Imrich Spišské Podhradie

11. júl 1992

1992 - 2015: pomocný biskup Spišskej diecézy

1992 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Castellum Titulianum

2015 - súčasnosť: emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy [21]

Mons. Milan Lach SJ Ľutina

1. jún 2013

2013 - 2017: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie

2013 - 2018: titulárny biskup sídla Ostracina

2017 - 2018: apoštolský administátor Parmskej eparchie v Ohio, USA

2018 - súčasnosť: eparcha Parmskej eparchie v Ohio, USA [22]


Slovenskí biskupi pôsobiaci vo sveteUpraviť

Biskup Biskupská

konsekrácia

Iné úrady v službe biskupa
Mons. Pavol Hnilica SJ

† 08.10.2006, Nové Hrady (Česko)

Rožňava

2. január 1951

1964 - 2006: titulárny biskup sídla Rusadus
Mons. Dominik Kaľata SJ

† 24.08.2018, Ivanka pri Dunaji

Bratislava

9. september 1955

1985 - 2018: titulárny biskup sídla Semta
Mons. Michael Rusnak CSsR

† 16. január 2003, Toronto (Kanada)

Toronto (Kanada)

2. január 1965

1964 - 1980: pomocný biskup Torontskej ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie v Kanade

1964 - 1980: titulárny biskup sídla Tzernicus

1980 - 1996: eparcha Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade

1996 - 2003: emeritný eparcha Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade

Mons. Jozef kardinál Tomko Vatikán (Taliansko)

15. september 1979

1979 - 1985: generálny sekretár Biskupskej synody v Ríme

1979 - 1985: titulárny arcibiskup sídla Doclea

1985 - súčasnosť: kardinál

1985 - 2001: prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme

2001 - 2007: prezident Pápežského výboru pre Medzinárodné eucharistické kongresy

2001 - súčasnosť: emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme

2007 - súčasnosť: emeritný prezident Pápežského výboru pre Medzinárodné eucharistické kongresy

Mons. Dominik Hrušovský

† 27.07.2016, Nitra

Vatikán (Taliansko)

6. január 1983

1983 - 2016: titulárny biskup (od r. 1996 arcibiskup) sídla Tubia

1992 - 1996: pomocný biskup Trnavskej (od r. 1995 Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy

1996 - 2001: apoštolský nuncius v Bielorusku

2001 - 2016: emeritný apoštolský nuncius v Bielorusku

Mons. Jozef Viktor Adamec

† 20.03.2019, Hollidaysburg, Pennsylvania (USA)

Altoona (Pennsylvania)

20. máj 1987

1987 - 2011: diecézny biskup diecézy Altoona-Johnstown, Pennsylvania, USA

2011 - 2019: emeritný diecézny biskup diecézy Altoona-Johnstown, Pennsylvania, USA

Mons. Ján Bukovský SVD

† 18.12.2010, Techny (USA)

Rím (Taliansko)

13. október 1990

1990 - 1994: apoštolský nuncius v Rumunsku

1990 - 2010: titulárny arcibiskup sídla Tabalta

1994 - 2000: apoštolský nuncius v Ruskej Federácii

2000 - 2010: emeritný apoštolský nuncius v Ruskej Federácii

Mons. Jozef Zlatňanský

† 11.02.2017, Nitra

Topoľčianky

20. júl 1997

1997 - 2004: sekretár Interdikateriálnej komisie Rímskej kúrie pre východnú Európu

1997 - 2017: titulárny biskup sídla Montefiascone

2004 - 2017: emeritný sekretár Rímskej kúrie

Mons. John Stephen Pažak CSsR Toronto (Kanada)

14. február 2001

2001 - 2016: eparcha Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade

2016 - 2018: apoštolský administrátor Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade

2016 - súčasnosť: eparcha gréckokatolíckej eparchie Phoenix v Arizone, USA

Mons. Ludwig Schwarz SDB Viedeň (Rakúsko)

25. november 2001

2001 - 2005: pomocný biskup Viedenskej arcidiecézy v Rakúsku

2001 - 2005: titulárny biskup sídla Simidicca

2005 - 2015: diecézny biskup diecézy Linz v Rakúsku

2015 - súčasnosť: emeritný diecézny biskup diecézy Linz v Rakúsku

Mons. Milan Šášik CM

† 14.07.2020, Užhorod (Ukrajina)

Vatikán (Taliansko)

6. január 2003

2002 - 2010: apoštolský administrátor Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine

2002 - 2010: titulárny biskup sídla Bononia

2010 - 2020: eparcha Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine

Mons. Ladislav Hučko Praha (Česko)

24. apríl 2003

2003 - súčasnosť: apoštolský exarcha Pražského gréckokatolíckeho exarchátu

2003 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Horaea

Mons. Ján Eugen Kočiš

† 04.12.2019, Prešov

Praha (Česko)

15. máj 2004

2004 - 2006: pomocný biskup Pražského gréckokatolíckého exarchátu

2004 - 2019: titulárny biskup sídla Abrittum

2006 - 2019: emeritný pomocný biskup Pražského gréckokatolíckeho exarchátu

Mons. Vladimír Fekete SDB Baku (Azerbajdžan)

11. február 2018

2011 - súčasnosť: apoštolský prefekt Apoštolskej prefektúry v Azerbajdžane

2018 - súčasnosť: titulárny biskup sídla Municipa

Mons. Dávid Tencer OFMCap Reyjkjavík (Island)

31. október 2015

2015 - súčasnosť: diecézny biskup Reyjkjavickej diecézy na Islande [23]
Mons. Milan Lach SJ Ľutina

1. jún 2013

2013 - 2017: pomocný biskup Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie

2013 - 2018: titulárny biskup sídla Ostracina

2017 - 2018: apoštolský administátor Parmskej gréckokatolíckej eparchie v Ohio, USA

2018 - súčasnosť: eparcha Parmskej gréckokatolíckej eparchie v Ohio, USA [22]

Mons. Marián Andrej Pacák CSsR Michalovce

2. september 2018

2018 - súčasnosť: eparcha Torontskej slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade [24]

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. KBS. Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2012-07-20]. Dostupné online.
 2. MIKLOŠKO, František. Pravda nás oslobodí. Týždeň, 09 2015, roč. 12, čís. 40, s. 26. ISSN 1336-653X.
 3. Kánon 449 § 2 CIC [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online. (slov.)
 4. Kánon 450 § 1 CIC [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online. (slov.)
 5. KBS. Štatút Konferencie biskupov Slovenska [online]. [Cit. 2016-07-07]. Dostupné online. (slov.)
 6. TK KBS. Staronovým predsedom KBS Mons. František Tondra [online]. 16. 09. 2003 17:10, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 7. TK KBS. Biskup Tondra naďalej na čele Konferencie biskupov Slovenska [online]. 03. 10. 2006 10:58, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 8. TK KBS. Novým predsedom KBS Mons. Stanislav Zvolenský [online]. 28. 10. 2009 14:04, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.
 9. KBS. 73. plenárne zasadanie KBS [online]. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.
 10. TK KBS. [Cit. 2012-12-02]. Dostupné online.
 11. Úmrtie: Zomrel arcibiskup Dominik Hrušovský - Biskupstvo Nitra [online]. [Cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 12. A.S, Petit Press. Zomrel emeritný biskup Peter Dubovský [online]. domov.sme.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 13. Zomrel gréckokatolícky emeritný biskup Ján Hirka [online]. Pravda.sk, 2014-04-10, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 14. Zomrel bývalý pomocný biskup Štefan Vrablec [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 15. Zverejnili duchovný testament zosnulého biskupa Dominika Tótha [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 16. Zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec - Biskupstvo Nitra [online]. [Cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 17. WWW.TKKBS.SK. Zomrel rožňavský emeritný biskup Mons. Eduard Kojnok [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 18. WWW.TKKBS.SK. Zomrel biskup Rudolf Baláž [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 19. WWW.TKKBS.SK. Zomrel spišský emeritný biskup Mons. František Tondra [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 20. Rozlúčili sme sa s biskupom Vladimírom Filom | Katolícke noviny [online]. [Cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 21. Spišský pomocný biskup Andrej Imrich sa vzdáva úradu (+ poznámka Imricha Gazdu) [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 22. a b Vladyka Milan Lach SJ sa stal sídelným biskupom v Parme [online]. www.theotokos.sk, [cit. 2019-01-28]. Dostupné online.
 23. Na Islande vysvätili za biskupa slovenského misionára [online]. www.postoj.sk, [cit. 2019-01-28]. Dostupné online.
 24. Rinunce e nomine [online]. press.vatican.va, [cit. 2019-01-28]. Dostupné online.

Externé stránkyUpraviť