Konferencier

Konferencier alebo konferenciér (z franc. conférencier – prednášajúci, rečník od conférence – porada, prednáška)[1] je osoba uvádzajúca jednotlivé čísla zábavného, kultúrneho, vzdelávacieho alebo športového programu pri verejných vystúpeniach,[2][3] napr. koncertoch, estrádach, varietných či kabaretných vystúpeniach.

Konferenciér uvádza hudobné číslo

Konferencier je prostredníkom medzi divákmi/poslucháčmi a účinkujúcimi. Svoj výstup si obvykle čiastočne pripraví, avšak často musí improvizovať a pohotovo reagovať na aktuálnu situáciu.[4] V súčasnosti sa častejšie používa významovo širší výraz moderátor.

ReferencieUpraviť

Použitá literatúraUpraviť