Kongregacionalizmus je teologický prúd, ktorý tvrdí, že základnou a jedinou organizačnou jednotkou cirkvi je samostatný cirkevný zbor. Tento smer má podporu najmä v protestantských a evanjelikálnych cirkvách, nakoľko zdôrazňuje slobodu rozhodovania jednotlivých spoločenstiev a nezávislosť od hierarchie.