Kontrolný súčet (angl. checksum) je v informatike menšie množstvo dát, ktoré vznikne následkom určitej operácie na nejakom väčšom dátovom bloku. Využíva sa ako ochranný a kontrolný mechanizmus na zistenie poškodenia (prípadne opravu) dátového bloku počas jeho archivácie alebo prenosu. Kontrolný súčet, ktorý umožňuje opravu poškodených dát, sa nazýva samoopravný kód.

Prakticky najmenším množstvom údajov chráneným samostatným kontrolným súčtom je dátové slovo, ktoré sa prenáša (napr. pri 8-bitovom prenose je to jeden byte). Obvykle sa používa súčet vo forme jediného ďalšieho bitu - parity.

Najbežnejším druhom kontrolného súčtu sumy je tzv. CRC (skratka z angl. Cyclic Redundancy Checksum) rôznych dĺžok (najbežnejšie 16 bitov alebo 32 bitov) a používa sa ako kontrolný súčet pre dátové bloky dĺžky rádovo stoviek bajtov.

Zložitejšie kontrolné súčty schopné detegovať chyby v rozsiahlych súboroch sa nazývajú hash funkcie (alebo tzv. digesty), najznámejšie sú MD5 a SHA1.

Externé odkazy

upraviť