Konzolový most je most, ktorý je postavený pomocou konzol, čo sú štruktúry, ktoré vyčnievajú horizontálne do priestoru, podporované iba na jednom konci. Pri malých mostoch pre peších to môžu byť jednoduché trámy, no veľké mosty navrhované na cestnú alebo železničnú dopravu majú nosníky postavené z konštrukčnej ocele alebo trámy z predpätého betónu. Konzolový most s oceľovými nosníkmi znamenal veľký prelom pri prvom zavedení do praxe, pretože dokáže preklenúť veľké vzdialenosti a je ho možné postaviť jednoducho.

Forth Bridge v Edinburghu

Pozri aj

upraviť