Kooperácia práce

Kooperácia práce je forma zospoločenštenia práce, pri ktorej sa viacero osôb alebo podnikov plánovite a spoločne zúčastňuje na tom istom pracovnom procese alebo na rôznych, ale navzájom súvisiacich pracovných procesoch; znásobuje spoločenskú produktivitu práce tým, že súhrnná produktívna sila kooperovanej práce je väčšia ako súčet individuálnych produktívnych síl práce jednotlivých pracovníkov alebo podnikov; na jednej strane umožňuje vykonávať aj také práce, ktoré by jednotlivec buď vôbec nemohol vykonať,alebo aspoň nie v potrebnom čase, na druhej strane umožňuje, aby si ľudia prácu medzi sebou čo najvýhodnejšie rozdelili na zabezpečenia krytia rôznorodých potrieb spoločnosti.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.