Koordinačná zlúčenina

Koordinačná zlúčenina[1] alebo komplexná zlúčenina[1] je zlúčenina zložená z jedného alebo viacerých komplexov (iné názvy: koordinačné entity[2], koordinačné komplexy[chýba zdroj]). Komplex je jednotka pozostávajúca z atómu alebo iónu, zvyčajne kovového, označovaného ako centrálny atóm, na ktorý sú určitým spôsobom naviazané atómy, ióny alebo molekuly, označované ako ligandy.[3][4][5][1] Mnohé zlúčeniny obsahujúce kovy, hlavne tie s prechodnými kovmi, sú komplexy.

Cisplatina, PtCl2(NH3)2, je koordinačná zlúčenina, ktorá sa skladá z centrálneho patinatého katiónu a celkom štyroch ligandov - dvoch chloridových aniónov a dvoch molekúl amoniaku. Je to jeden z najúspešnejších spôsobov liečby rakoviny.

Centrálny atóm je obyčajne katión, ale môže byť i neutrálny, zatiaľ čo ligandy môžu byť neutrálne alebo anióny. Podľa celkového náboja centrálneho atómu a ligandov môže komplex byť nabitý kladne, záporne alebo môže byť neutrálny.[1]

Ligandy upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Ligand (koordinačná chémia)

Špeciálnymi prípadmi koordinačných zlúčenín sú cheláty, ktoré obsahujú ligandy, ktoré majú viac ako jedno väzbové miesto. Tieto ligandy potom vytvárajú kruh s centrálnym atómom[1]. Počet väzieb, ktoré centrálny atóm tvorí so svojimi ligandmi, sa označuje ako koordinačné číslo.

Konštanta stability upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Konštanta stability

Koordinačné komplexy možno charakterizovať takzvanou konštantou stability[6], nazývanou i konštanta nestálosti[1]. Táto konštanta opisuje rovnováhu tvorby komplexu a je obdobou rovnovážnej konštanty pre reakciu

 

kde M je centrálny atóm, L je ligand a n je počet ligandov. Konštantu stability potom možno spočítať ako

 

kde [MLn] je koncentrácia komplexu, [M] je koncentrácia centrálneho atómu, [L] je koncentrácia ligandu a n je počet ligandov. Celková konštanta stability je rovná súčinu čiastkových konštánt stability,[1][6] ktoré popisujú tvorbu komplexov ML, ML2 a tak ďalej.[6]

Čím vyššiu hodnotu má konštanta stability, tým stabilnejší je komplex.[6]

Referencie upraviť

  1. a b c d e f g koordinačné zlúčeniny. In: BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. Bratislava : Obzor, 1981. S. 386.
  2. ČERNÁK, Juraj. Úvod do koordinačnej chémie. Prvé. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2021. ISBN 978-80-574-0019-6. S. 8.
  3. LAWRANCE, Geoffrey A.. Introduction to Coordination Chemistry. [s.l.] : Wiley, 2010. ISBN 9780470687123. DOI:10.1002/9780470687123
  4. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "complex". DOI:10.1351/goldbook.C01203
  5. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "coordination entity". DOI:10.1351/goldbook.C01330
  6. a b c d konštanta stability (komplexu). In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, © 1999.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Coordination complex na anglickej Wikipédii.