Kordónová rímsa je druhom priebežnej rímsy, ktorá stenu alebo budovu neukončuje, ale iba horizontálne člení. Je to každá priebežná rímsa ležiaca medzi soklom a korunnou rímsou. Najčastejšie sa nachádza medzi podlažiami, na úrovni stropnej konštrukcie, tým spravidla člení fasádu na podlažia (rímsa podlažná alebo medzipodlažná). Môže to byť tiež priebežná podokenná (parapetná) rímsa.

Cónová, I., Lacková, D. a kol.: Terminologický slovník unifikovaných názvov urbanizmu, architektúry a nehnuteľných výtvarných diel, Pamiatkový ústav Bratislava, 1999 (nepublikované).

Externé odkazy

upraviť