Kordaitorasty

Kordaitorasty (Cordaitophyta) sú oddelením vyhynutých (fosílnych) rastlín. Sú pomenované podľa českého mykológa a paleontológa Jozefa Cordu.

kordaitorasty
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Cordaitophyta
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Znaky kordaitorastovUpraviť

Pomerne vysoké vetvené stromy s druhotne hrubnúcim kmeňom. Listy mali celistvé s rovnobežnou žilnatinou. Vytvárali jednopohlavné šištice. Samčie boli špirálovito usporiadané striedavo zo sterilných a plodných (fertilných) plodolistov. Peľ mal 1 alebo 2 vzdušné vaky a prenášal sa vetrom (vetroopelivosť). Samičie šištice boli zložené prevažne zo sterilných plodolistov, ktoré sa začali rozlišovať na podporné šupiny a semenné šupiny (podobne ako u borovicorastov). Iba na vrchole šištice bol jeden, alebo viac plodných plodolistov. Oplodnenie nastávalo pravdepodobne až na zemi po opade šištice.

Fosílny záznamUpraviť

Majú pravdepodobne spoločný pôvod s lyginodendrorastmi a boli celosvetovo rozšírené vo vlhkých pralesoch v Karbónu a permu a spoluvytvárali čierne uhlie. Najznámejší rod je Cordaites. Ďalšie rody sú rozlišované podľa šištíc (Cordaiathus), či štruktúry dreva (napr. Cordaixylon, Amyelon, Mesoxylon alebo Premnoxylon). Sú považované za predkov borovicorastov (medzi ktoré sú často aj zaraďované) a ginkorastov.