Korelát

je jav alebo predmet, ktorý je v korelácii, t. j. je súvzťažný s iným javom alebo predmetom

Korelát je jav alebo predmet, ktorý je v korelácii, t. j. je súvzťažný s iným javom alebo predmetom.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.