Kornel Brtko

Kornel Brtko (* 22. máj 1915, Likavka – † 14. máj 2003, tamže) bol rímskokatolícky kňaz, rodák z obce Likavka. Pôsobil vo farnostiach Tvrdošín (1946 – 47), Oravské Veselé (1947 – 58) a Lúčky (1958 – 1988).

V roku 1939 bol vysvätený za kňaza. Po nástupe komunistov k moci bol sledovaný štátnou bezpečnosťou. Počas svojej pastoračnej činnosti bol aktívny aj ako divadelný režisér a športový nadšenec. Založil mnohé športové krúžky a oddiely, v ktorých aj aktívne pôsobil - volejbal, futbal, stolný tenis, kolky, lyžovanie, šach. Bol zakladateľom telovýchovnej jednoty v obci Oravské Veselé. Režíroval viaceré divadelné hry v obciach Oravské Veselé, Lúčky a Likavka.

Venoval sa tiež včelárstvu, rybárstvu a poľovníctvu. V obci Oravské Veselé bola počas jeho pôsobenia postavená nová farská budova. Je zakladateľom cirkevného spevokolu v Lúčkach. Snažil sa aj o výstavbu nového kostola vo filiálke Kalameny, štátnou mocou to nebolo umožnené. Počas pôsobenia v tejto obci bol viackrát predstavenými navrhnutý za dekana liptovského dekanátu, ale vždy odmietol. Obcou Lúčky bolo vdp. Kornelovi Brtkovi 13. 10. 2002 udelené čestné občianstvo. V obci Oravské Veselé bol 14. augusta 2009 ocenený in memoriam za dlhoročné pedagogické a telovýchovné pôsobenie.

Zomrel dňa 14. mája 2003 v rodnej obci, kde je aj pochovaný. Pohrebnú omšu slúžil spišský biskup Mons. Prof. ThDr. František Tondra.

Externé odkazyUpraviť