Koronograf je ďalekohľad umožňujúci pozorovať slnečnú korónu a protuberancie. Vnútornú korónu Slnka možno pozorovať do vzdialenosti niekoľkých uhlových minút od slnečného disku, podstatne slabšiu vonkajšiu korónu len pri úplnom zatmení alebo z družíc nad zemskou atmosférou. V ohnisku objektívu koronografu je umiestená clona (umelý mesiac), ktorá odtieňuje svetlo slnečnej fotosféry (umelé zatmenie Slnka). Koronograf vyžaduje prostredie so zníženou prašnosťou, a preto sa umiesťuje vo vysokohorských podmienkach, napríklad u nás na koronálnej stanici na Lomnickom štíte. Prvý koronograf skonštruoval v roku 1930 francúzsky astronóm B. Lyot.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.