Kortesy (špan.) je stavovské zhromaždenie v Španielsku, parlament v Španielsku a Portugalsku.