Korutánsko (historické územie)

Korutánsko (zastarano: Korutany) je historické územie v dnešnom Rakúsku, Slovinsku a Taliansku (vo vzťahu k ranému stredoveku aj v dnešnom Nemecku-Bavorsku). Do 10. storočia sa označuje aj (a azda presnejšie) ako Karantánia.

Korutánsku zodpovedajú postupne tieto historické útvary:

  • 1. pol. 7. stor. - 788: Korutánske kniežatstvo (Kniežatstvo Karantánia, Karantánske kniežatstvo)
  • 788-976: Korutánska marka (Marka Karantánia, Karantánska marka) - pričom v prvej polovici 10. stor. bolo postavenie "marky" voči Bavorsku nejasné
  • od 976: Korutánske vojvodstvo - pričom titul vojvoda sa vyskytol s prestávkou už 876

Na konci prvej svetovej vojny bolo vtedajšie územie Korutánskeho vojvodstva rozdelené medzi Rakúsko, Taliansko a Slovinsko. V rakúskej časti je dnes spolková krajina - pozri Korutánsko (spolková krajina).

Pozri ajUpraviť