Kosák a kladivo

Kosák a kladivo () je symbol reprezentujúci komunizmus a komunistické strany. Zahŕňa kosák prekrytý kladivom. Kosák symbolizuje roľníctvo, zatiaľ čo kladivo symbolizuje proletariát. Ich spojením vznikol symbol jednotnosti poľnohospodárskych pracovníkov a pracovníkov pracujúcich v priemysle.

Symbol, tak ako je vyobrazený na vlajke Sovietskeho zväzu

Tento symbol je najviac známy svojím použitím na vlajke Sovietskeho Zväzu pod symbolom červenej hviezdy, ale je používaný aj na iných vlajkách a na rôznych emblémoch. Kosák a kladivo sú napríklad súčasťou aj štátneho znaku Rakúska, kde majú však trocha inú symboliku, a to jednotu robotníkov, roľníkov a buržoázie v republike.

V Unicode existuje pre kosák a kladivo samostatný znak ☭ a má kód U+262D.

GalériaUpraviť

Pozri ajUpraviť