Kostra človeka

Kostra človeka (lat. humana osseus alebo sceletum) je tvorená kosťami.

Kostra človeka

Kosti (lat. ossa) majú dve funkcie

  • Tvoria pevnú oporu mäkkých častí tela
  • Tvoria páky, ktoré sa pohybujú silovým pôsobením svalov

Kostru človeka rozdeľujeme na niekoľko častí: