Kostra človeka (lat. humana osseus alebo sceletum) je tvorená navzájom spojenými kosťami. Kostra dáva telu pevnosť a vnútornú oporu. Chráni vnútorné orgány a určuje tvar a rozmery tela.

Kostra človeka

Kostru tvorí osová kostra a kostra končatín.

Kosti (lat. ossa) majú dve funkcie

  • Tvoria pevnú oporu mäkkých častí tela
  • Tvoria páky, ktoré sa pohybujú silovým pôsobením svalov

Kostru človeka rozdeľujeme na niekoľko častí: