Kovová väzba je delokalizovaná kovalentná väzba, pri ktorej sa v kryštáli kovu väzbové elektróny pohybujú v oblasti jadier všetkých zlúčenín atómov.

Kovová väzba existuje medzi atómami kovov v tuhom skupenstve. Katióny kovov kmitajú okolo rovnovážnych polôh a väzbové elektróny sú delokalizované po celej štruktúre kovu - vytvárajú tzv. elektrónový plyn.Treba ju považovať za typ kovalentnej väzby, ktorej väzbové elektróny sa pohybujú v oblasti jadier všetkých navzájom zlúčených atómov.


Voľná pohyblivosť elektrónov spôsobuje dobrú vodivosť kovov.

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT Zdroj, z ktorého (pôvodne)] čerpal tento článok