Králik

rozlišovacia stránka

Králik môže byť:

 • zdrobnenina slova kráľ, pozri kráľ
 • ako hlodavec:
  • slovenský názov všetkých (recentných) rodov z čeľade zajacovité okrem rodov Lepus a Bunolagus (oba sa po slovensky volajú zajac)[1][2], pozri pod zajacovité
  • ľudovo alebo staršie: králik divý, vrátane králika domáceho (vedecky ide o rod Oryctolagus s jediným druhom Oryctolagus cuniculus, ktorý sa historicky volal Lepus cuniculus)[3][4][5], pozri králik divý a králik domáci
  • hovorovo: zajac (lat. Lepus), najmä zajac poľný (lat. Lepus europeus)[6][3], pozri zajac a zajac poľný
  • kožušina z králika divého (resp. domáceho)[7], pozri králik (kožušina)
  • mäso alebo jedlo z králika divého (resp. domáceho)[7]
 • ako vták:
 • ako rastlina:

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

 1. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003, S. 89
 2. Svet živočíšnej ríše, Osveta, 1984, S. 209-210, 563-564
 3. a b c d e f g h králik. In: Slovník slovenských nárečí I, S. 864
 4. králík. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 5. a b králik. In: Slovenský náučný slovník. II, 1932, S. 264
 6. králik; zajac. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 7. a b c d králik. In: Slovník súčasného slovenského jazyka
 8. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov [online]. Bratislava : SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2018-03-17]. Dostupné online. (Poznámka: Staršie názvy sú dostupné len vo verziách spred roku 2020)
 9. ČERVENKA, M. Slovenské botanické názvoslovie, 1986, rôzne strany
 10. HESS; LANDOLT; HIRZEL. Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete Bd 3: Plumbaginaceae - Compositae - Literaturverzeichnis,Generalreg.. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 876 s. ISBN 978-3-03487655-1. S. 563.
 11. ČERVENKA, M. Slovenské botanické názvoslovie, 1986, S. 291
 12. PIKULA, J. Slovenské názvy rastlín. In: Slovenská reč 1936-37 [1] S. 110
 13. Problematiku margaréta biela v užšom zmysle vs. súborný druh (komplex) margaréta biela pozri napr. v:
  • Masarykova univerzita, Botanický ústav Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita. PLADIAS [online]. pladias.cz, [cit. 2020-11-11]. Dostupné online. ,
  • AG Flora von Bayern. Steckbriefe zu den Gefäßpflanzen Bayerns [online]. daten.bayernflora.de, [cit. 2020-11-11]. Dostupné online. ,
  • P. Marchi, O. Illuminati, A. Macioce, R. Capineri & G. D'Amato (1983) GenomeEvolution and Polyploidy in Leucanthemum Vulgare Lam. Aggr. (Compositae). Karyotype Analysisand DNA Microdensitometry, Caryologia, 36:1, 1-18, DOI: 10.1080/00087114.1983.10797639To [2],
  • HÄNSEL, Rudolf; KELLER, Konstantin; RIMPLER, Horst; SCHNEIDER, Georg. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis (Drogen E—O). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 970 s. ISBN 978-3-642-57993-6. Kapitola 661. [3]
 14. The Euro+Med Plantbase Project [online]. ww2.bgbm.org, [cit. 2020-11-11]. Dostupné online.
 15. FERIANC, O. Slovenčina prírodopisných učebníc. In: Slovenská reč 1934-35 [4] S. 136 (Poznámka: Autor sa nesprávne nazdáva, že králik nemôže znamenať sedmokrásku - porov. napr. Slovník slovenských nárečí.)
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.