Krásno je to, čo v skutočnosti poznávame a prežívame ako krásne javy.

Podľa synkriticizmu je to jeden z cieľov kultivovania; ťažsie dosiahnuteľné ako ošklivé.