Krédo môže byť knižne, prenesene súhrn názorov.

Krédo je „prvé slovo a názov kresťanského vyznania viery, ktoré obsahuje v súhrnnej podobe základné články kresťanskej viery“.[1] Iný názov: symbol viery.

VznikUpraviť

Pôvodne bolo od kandidátov na krst vyžadované krátke zhrnutie viery. Toto sa v detailoch líšilo podľa miesta. Od 4. storočia (prvý nicejský koncil) sa začalo zjednocovať.[2] Postupne sa Apoštolské vyznanie viery v západnej cirkvi a Nicejsko-carihradské vyznanie viery vo východných cirkvách stalo jediným používaným pri krste a tento stav trval až do zmien počas 2. vatikánskeho koncilu (v pravoslávnych cirkvách dodnes).

Recitovanie vyznania počas liturgie (omše) pochádza asi z 5. storočia, najprv to bol miestny zvyk vo východných cirkvách. Do rímskokatolíckej omše bolo zahrnuté od roku 1014.[2]

ReferencieUpraviť

  1. Krédo. In: VRAGAŠ, Štefan, a kol. Teologický a náboženský slovník I. A-K. 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2006. 352 s. ISBN 80-7162-620-1. S. 332-333.
  2. a b creed. In: CROSS, F. L., ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1997. 1786 s. ISBN 0-19-211655-X. S. 430.