Krížová kosť (lat. os sacrum) je nepohyblivá časť chrbtice, ktorá sa skladá zo vzájomne zrastených piatich krížových stavcov S1 - S5. Svojím spojením s kosťami panvy tvorí zároveň súčasť panvy.

Krížová kosť, panvový povrch - facies pelvica (Gray´s Anatomy, 1918)

Na krížovej kosti sa opisujú nasledovné anatomické útvary:

 • facies dorsalis - zadná konvexná plocha krížovej kosti
 • facies pelvica - predná konkávna plocha krížovej kosti
 • lineae transversae - priečne línie viditeľné na prednej ploche krížovej kosti, ktoré sú pozostatkom hraníc jednotlivých zrastených stavcov
 • foramina sacralia anteriora (pelvica) et posteriora (dorsalis) - 4 páry otvorov na prednej a zadnej ploche krížovej kosti, v miestach medzistavcových otvorov pôvodných krížových stavcov
 • canalis sacralis - pokračovanie chrbticového kanála v krížovej kosti, do ktorého ústia foramina sacralia spoločným otvorom, ktorý sa až v kosti rozdelí na predný a zadný
 • hiatus sacralis - vyústenie chrbticového kanála na spodnej časti krížovej kosti (zozadu)
 • cornua sacralia - párové, nadol smerujúce výbežky, ktoré lemujú po bokoch hiatus sacralis
 • crista sacralis mediana, medialis (intermedia) et lateralis - nepravidelné hrebene na facies dorsalis krížovej kosti. C.s. mediana je nepárová, v strednej čiare, tvoria ju zrastené tŕňové výbežky krížových stavcov. C.s. medialis (intermedia) je párová, mediálne od foramina sacralia posteriora, je vytvorená zo splynutých kĺbnych výbežkov krížnych stavcov. C.s. lateralis je párová, laterálne od foramina sacralia posteriora, je vytvorená zo zrastených priečnych výbežkov krížových stavcov.
 • massa (pars) lateralis ossis sacri dextra et sinistra - tvorí hmotu kosti po jej bokoch a vpredu a zodpovedá zvyškom rebier
 • facies auricularis ossis sacri - párová zvlnená kĺbna plocha tvarom pripomínajúca ušnicu, tvoriaca laterálne ohraničenie krížovej kosti ( v rozsahu S1 - S3) a miesto jej skĺbenia s bedrovou kosťou (krížovo-bedrový kĺb)
Krížová kosť, pohľad zboku na facies auricularis (Gray´s Anatomy, 1918)
 • tuberositas sacralis - hrboľatá párová plocha na facies dorsalis krížovej kosti, laterálne od crista sacralis lateralis a mediálne od facies auricularis. Je to miesto úponu zadného a medzikostného krížovo-bedrového väzu.
 • basis ossis sacri - horná časť krížovej kosti, na ktorú nasadá medzistavcová platnička
 • processus articularis superior - párový výbežok, ktorý sa spája s párovým processus articularis inferior stavca L5
 • promontórium
 • apex ossis sacri - spodný koniec krížovej kosti, na ktorú sa pripája kostrč

Osifikácia upraviť

Zrast oblúkov v strednej čiare (crista sacralis mediana) nastáva medzi 7. - 12. rokom života.

Variácie upraviť

 • canalis sacralis apertus - otvorený canalis sacralis
 • spina bifida
 • pohlavné variácie (nespoľahlivý znak):
  • muži - dlhšia a užšia krížová kosť
  • ženy - kratšia a širšia krížová kosť, menšia facies auricularis

Iné projekty upraviť