Krútiaci moment alebo (najmä v elektrotechnike) točivý moment vyjadruje pôsobenie sily na bod vzdialený od osi otáčania (hriadeľa).

Vzťah medzi silou , krútiacim momentom , hybnosťou a momentom hybnosti

Fyzikálne ide o moment sily, pod názvom krútiaci/točivý moment sa používa v technických oboroch pri rotačných pohonných systémoch.

Obvykle sa udáva v jednotkách Nm (newtonmeter). Krútiaci moment 1 Nm znamená, že hriadeľ pôsobí na bod vzdialený jeden meter od osi silou 1 newton.

Krútiaci moment pri spaľovacích motoroch upraviť

Krútiaci moment je spoločne s výkonom a maximálnymi otáčkami za minútu dôležitým parametrom spaľovacích motorov (týka sa ale všetkých rotačných pohonných systémov, teda všetkých rotačných motorov a možných konštrukčných riešení).

Prepočet krútiaceho momentu a otáčok motora na výkon:

 ,

kde

V praxi sa dá s výhodou použiť vyjadrenie:

 ,

kde

Pozri aj upraviť