Krajná ľavica

Krajná ľavica (taktiež extrémna ľavica, ultraľavica) sa vyznačuje predovšetkým sociálnymi, triednymi predsudkami, sympatizuje s historickým komunizmom a anarchizmom. Prívrženci chcú zaviesť sociálno-komunistický režim. Hlavný prúd ľavicového extrémizmu tvoria predovšetkým antiglobalistické organizácie [1]. Protipólom ľavicového extrémizmu je extrémizmus pravicový.

Ľavicový extrémizmus je charakteristický nasledujúcimi prvkamiUpraviť

  • hlása neobmedzenú slobodu jednotlivca
  • má liberálne postoje k menšinám a cudzincom
  • demonštračné okupácie objektov, squatting
  • odmieta právneho poriadku, autority štátu a štátnych inštitúcií, disciplín
  • bojuje proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a ostatným formám neznášanlivosti
  • bojuje proti extrémnej pravici, fašizmu a neonacizmu
  • ochrana prírody a životného prostredia
  • odmieta vojny a militarizmus

ReferencieUpraviť

  1. http://www.minv.sk/?a-z-index&sprava=lavicovy-extremizmus

Pozri ajUpraviť