Hajtman kraja

(Presmerované z Krajský hajtman)

Hajtman kraja[1] (- oficiálny názov; iné názvy: krajský hajtman, hajtman; etymológiu pozri v článku hajtman) je súčasnosti najvyšší predstaviteľ kraja v Česku (čes. hejtman kraje, krajský hejtman, hejtman). V minulosti (do konca 2. sv. vojny) to bol najvyšší predstaviteľ kraja v Sasku (nem. Kreishauptmann).

Kancelária hajtmana Juhomoravského kraja

Česko upraviť

Podobné funkcie v dejinách Česka upraviť

Od 16. storočia do roku 1918 boli krajinskí hajtmani zástupcami panovníka na čele českých krajín okrem Čiech.

Do roku 1945 boli v rámci Česko-Slovenska v Česku okresní hajtmani na čele okresov; na Slovensku sa táto funkcia volala okresný náčelník[2].

Hajtman kraja v súčasnom Česku upraviť

V Česku bola funkcia hajtmana kraja zriadená v roku 2000 spolu so zriadením trinástich samosprávnych krajov ako vyšších územno-správnych celkov. Na čele štrnásteho kraja, hlavného mesta Prahy, stojí primátor.

Hajtmana na svoje čelo volí zo svojich radov krajské zastupiteľstvo, ktorému hajtman zodpovedá za výkon svojej funkcie. Hajtman navonok zastupuje kraj. Na úkony, ktoré vyžadujú schválenie zastupiteľstvom alebo krajskou radou, musí mať ich poverenie. Povinnosti a právomoci hajtmana sú dané zákonom o krajoch.

Zdroje upraviť

  1. Zákon č. 129/2000 Sb.
  2. okresný náčelník. In: Slovenský náučný slovník : príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, 1932. 348 s.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Krajský hejtman na českej Wikipédii.