Kreisfreie Stadt (doslova: mesto bez okresu; v Badensku-Württembersku a do roku 1994 vo východnom Nemecku nem. Stadtkreis - doslova: mestský okres; v Bavorsku dávnejšie nem. kreisunmittelbare Stadt) je administratívna jednotka v Nemecku.

Administratívne členenie Nemecka

Mestá bez okresu sú väčšinou mestá s viac ako 100 000 obyvateľmi (v niektorých spolkových krajinách aj menšie), ktoré nepatria do krajinských okresov (nem. Landkreis), ale spravujú vlastné okresné povinnosti samé, ako nezávislé mestá. Takýchto miest je vyše 100.

Pozri aj

upraviť