Kremenný diorit je intruzívna vyvretá hornina felzickéhointermediárneho zloženia. Je to hornina ležiaca na rozhraní medzi granitoidmi a dioritom.

Kremenný diorit
Kremenný diorit, Dúbrava, Nízke Tatry
Kremenný diorit, Dúbrava, Nízke Tatry
Zloženie
Hlavné minerálykremeň, plagioklas, biotit,
Akcesórieortoklas, apatit, zirkón, ortit
Vlastnosti
Textúrazrnitá
Farbabiela, sivá

Hornina býva často synonymne označovaná ako tonalit[1], ten sa však odlišuje vyšším obsahom kremeňa (20 - 60 %).

Minerálne zloženie upraviť

Najvýznamnejšími minerálmi kremenných dioritov sú plagioklasy (oligoklas, andezín), ďalej kremeň, amfibol a biotit[2]. Priemerný obsah kyslých plagioklasov je 45 - 50%, kremeňa v rozmedzí 5 - 20 %. Vedľajšími minerálmi sú ortoklas (zväčša menej ako 10%), biotit, prípadne amfibol. Pyroxény sa v nich nachádzajú iba zriedkavo. Akcesorickými minerálmi sú najčastejšie apatit, zirkón a ortit[2]. Makroskopicky sa podobajú ostatným granitoidom, hlavne granodioritom a dioritom.

Sú to faneritické (zrnité) horniny. Ich farba je závislá od obsahu tmavých minerálov, sú prevažne sivé.

 
Kremenný diorit v diagrame QAPF

Výskyt upraviť

Na Slovensku upraviť

V Západných Karpatoch sa kremenné diority vyskytujú pomerne často, sprevádzajú hercýnske granitoidné masívy[2]. Vyskytujú sa v jadrových pohoriach. Nájsť ich možno v tatriku Malých Karpát, Tribeča, Vysokých a Nízkych Tatrier. Nachádzajú sa i vo veporiku (Veporské vrchy) a gemeriku (Volovské vrchy)[3].

Použitie upraviť

Použitie je podobné ako u granodioritov[3].

Referencie upraviť

  1. www.geologie.estranky.cz - Přehled názvů hornin (Online) prístup: 12.4.2009
  2. a b c Veľký, J., 1979: Encyklopédia Slovenska III. zväzok K - M. Veda, Bratislava, s. 232
  3. a b http://www.mineraly.sk (Online) prístup: 12.4.2009

Iné projekty upraviť