Kresťanský pozdrav

Pod pojmom kresťanský pozdrav rozumieme slovo, alebo frázu, ktorá sa bežne používa v kresťanstve.

Rímskokatolícka cirkevUpraviť

 
Katolícky pozdrav na kríži pri rybníku Zlátenka, okres Pelhřimov

Rímskokatolícka cirkev má len jeden oficiálny pozdrav na bežné príležitosti. Je to aj tradičný rímskokatolícky pozdrav, bežne používaný medzi príslušníkmi rehoľných rádov.

Pochválený buď Ježiš Kristus, (lat. Laudetur Jesus Christus)

Typická odpoveď znie:

Naveky! Amen (lat. In sæcula saeculorum amen! alebo In aeternum! Amen)

Pri odchode sa zdraví:

S Pánom Bohom

Za pozdravy však možno považovať aj iné, často používané frázy, tie sa však používajú väčšinou v súvislosti s liturgickými obradmi:

Pán s vami - I s duchom tvojim
Pokoj tomuto domu - I všetkým, čo v ňom bývajú

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkevUpraviť

Najčastejší pozdrav v Gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi je

Slava Isusu Christu! - Slava vo viki! (nezvykne sa používať slovenský preklad)

alebo

Christos posredi nas! - I jest i budet![1], po slovensky: Kristus medzi nami! – Je aj bude!

Na rozdiel od rímskokatolíckej cirkvi, v gréckokatolíckej a pravoslávnej sa oficiálne pozdravy menia v závislosti od liturgického obdobia, či príležitosti:

Christós voskrése! – Voístinu voskrése!, po slovensky: Kristus vstal zmŕtvych! – Skutočne vstal zmŕtvych! - v období sviatku Paschy (veľkonočné obdobie) [2]
Christós raždájestja! – Slavíte jehó! (Slavíte!), po slovensky: Kristus sa rodí! – Oslavujme ho!'' - v období sviatku Narodenia Pána, presnejšie od 25. do 31. decembra. [3]

Iné pozdravy:

Pokoj tomuto domu - I všetkým, čo v ňom bývajú [4]

Neoficiálne ľudové pozdravyUpraviť

V kresťanských oblastiach Slovenska sa môžeme tiež stretnúť aj s inými pozdravmi, väčšinou však ide o ľudovú slovesnosť. Tieto pozdravy sa používajú skôr medzi jednotlivými veriacimi, málokedy pri komunikácií s cirkevným predstaveným, úradom, alebo autoritou:

  • Pozdrav Pán Boh
  • Pán Boh daj zdravia
  • Pán Boh s nami a zlé preč!
  • Chvála Kristu
  • Boh s tebou
  • Boh nech ťa ochraňuje, resp. na Spiši v skrátenej dialektickej forme „Božechraň

ReferencieUpraviť

ZdrojeUpraviť

Externé odkazyUpraviť