Križiacka výprava proti albigéncom

Križiacka výprava proti albigéncom bola križiacka výprava, ktorú v rokoch 12091229 na podnet pápeža Inocenta III. viedla francúzska šľachta proti heretickej sekte katarov (albigéncov) na juhu dnešného Francúzska. Albigénci boli v tejto križiackej výprave porazení a Occitánia bola začlenená do francúzskeho kráľovstva. Išlo o jedinú križiacku výpravu, ktorú katolícka cirkev oficiálne vyhlásila proti heretikom.

Križiacke výpravy
Prvá križiacka výprava · Výprava chudoby · Nemecká križiacka výprava (1096) · Križiacka výprava v roku 1101 · Druhá križiacka výprava · Tretia križiacka výprava · Štvrtá križiacka výprava · Križiacka výprava proti albigéncom · Detská križiacka výprava · Piata križiacka výprava · Šiesta križiacka výprava · Siedma križiacka výprava · Výprava sedliackych vzbúrencov · Ôsma križiacka výprava · Deviata križiacka výprava · Severné križiacke výpravy · Križiacke výpravy proti husitom
Vyhnanie katarov z Carcassonne

Iné projekty

upraviť