Križiacky štát

Križiacke štáty boli štáty, ktoré boli založené v priebehu križiackych výprav.

Križiacke štáty okolo roku 1100

LevantaUpraviť

Prvé štyri križiacke štáty vznikli v Levante hneď po prvej križiackej výprave:

Prvý z týchto štátov, Edesské grófstvo, vznikol v roku 1098. Jeruzalemské kráľovstvo sa udržalo do roku 1291, keď padlo mesto Akko. Jeruzalemskému kráľovstvu podliehalo ešte väčšie množstvo vazalských území.

CyprusUpraviť

Richard I. Levie srdce počas tretej križiackej výpravy dobyl Cyprus na svojej ceste do Svätej zemi. Na ostrove panovali potomkovia vyhnaných jeruzalemských kráľov až do roku 1489, keď Cyprus ovládli Benátčania.

GréckoUpraviť

 
Latinské, Trapezuntské, Nikajské cisárstvo a Epirský despotát. Približné hranice sú platné len v r. 1204

Výsledkom štvrtej križiackej výpravy bol dočasný zánik Byzantskej ríše a jej rozdelenie veľký počet menších štátov. Z toho nasledujúce štyri boli križiacke:

PruskoUpraviť

Rád nemeckých rytierov v 13. a 14. storočí obsadil a spravoval rozsiahle územia vo Východnom Prusku (vtedy nazývanom Prusko).

 
Prusko okolo r. 1350