Kristus (titul)

titul
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Kristus: Tento článok je o kresťanskom teologickom titule. O iných významoch pozri Kristus (rozlišovacia stránka).

Kristus, je synonymom mena Ježiš a kresťania ho používajú aj ako meno, aj ako titul. Používa sa v slovnom spojení „Ježiš Kristus“, čo znamená „Ježiš Mesiáš“, aj samostatne ako „Kristus“.[1] Listy apoštola Pavla, sa často odvolávajú na Ježiša oslovením „Ježišovi Kristovi“ alebo „Krista“.[2] Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi, čl. 436, sa titul Kristus stáva Ježišovým vlastným menom.[3]

Ikona Kristus Pantokrator
Kristov monogram

Slovo Kristus (a podobné hláskovanie) sa vyskytuje vo väčšine európskych jazykov. Ľudia často používajú „Kristus“, ako meno, ako časť mena „Ježiš Kristus“, hoci pôvodne to bol titul („Mesiáš“). Jeho použitie s menom, „Ježiš Kristus“, zdôrazňuje jeho povahu ako titulu.[4][5]

Etymológia Upraviť

Kristus pochádza z gréckeho slova χριστός (chrīstós), čo znamená „pomazaný“. Slovo je odvodené z gréckeho slovesa χρίω (chrī́), ktoré znamená „pomazať“. V gréckej Septuaginte bol christos použitý na preklad hebrejského מָשִׁיחַ (Mašíaḥ, mesiáš), čo znamená „[ten, kto je] pomazaný“.[6][1]

Vývoj použitia titulu Upraviť

Grécke christos je v preklade Starého zákona ekvivalentom pre hebrejské Mašiach a znamená „pomazaný“ v tom najširšom zmysle, predovšetkým však ako trojaký úrad kňaza, kráľa, alebo proroka, čo boli úrady, do ktorých sa vstupovalo skrze pomazanie olejom. V neskoršom starozákonnom židovstve sa Mašiach (po slovensky mesiáš ) stal eschatologickým očakávaným „Božím pomazaným“ v zmysle ideálneho kráľa, proroka a veľkňaza.[3]

Pre veriacich kresťanov je týmto očakávaným mesiášom, teda i naplnením starozákonných proroctiev a prisľúbení práve Ježiš z Nazareta. Preto mu od začiatku prisudzujú titul, ktorý v Novom zákone nájdeme v gréckej podobe christos, po slovensky Kristus.[3][7]

Proroctvá a prisľúbenia Starého zákona Upraviť

Podľa kresťanského výkladu bol príchod Ježiša predpovedaný[3] proroctvami a prisľúbeniami. Starozákonných proroctiev je až 199, mesiášskych miest vyše 300:[8]

 • Proroctvo o Betleheme (Mich 5,1-2): „A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti. Preto ich vydá až do času keď rodička porodí, a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela.“[9][8]

Mesiáš a Kristus v Novom zákone Upraviť

Pomenovanie, či titulovanie Ježiša za Mesiáša, teda Krista, sa často používa v Novom zákone:

 • Vyznanie Marty, (Jn11,27): „Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet."“[10] Donald W. Ekstrand z toho vyvodzuje, že oba tituly, Mesiáš i Boží syn boli medzi Ježišovými nasledovníkmi všeobecne prijaté.[11]

Christológia Upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Christológia

Christológia, doslovne „chápanie Krista“, v kresťanskej dogmatickej teológii študuje ľudskosť a Božstvo Ježiša Krista, jeho vykupiteľského dielo a vzťah medzi týmito aspektmi.[12][13] Vnímanie a chápanie Ježišovho Božstva a Ježišovho človečenstva neprijali všetky kresťanské cirkvi rovnako. Tvrdenie Chalcedononského koncilu z roku 451, že osoba Ježiša Krista pozostáva z oboch prirodzeností, Božskej i ľudskej, nezmiešane, nezameniteľne, nerozdelene a neoddelene, sa zakladá na predpoklade, že „bytie“ Boha je kvalitatívne odlišné od „bytia“ stvorenia.[14] Podľa katolíckeho biskupa Roberta Barrona nejde o hru s nulovým súčtom, teda obe prirodzenosti sú nekonkurenčné. V Ježišovi sa potom Boh stáva človekom bez toho, aby prestal byť Bohom a súčasne bez toho, aby narušil integritu novej stvorenej prirodzenosti, ktorú nadobúda.[14] Väčšina hlavných vetiev západného kresťanstva a východného pravoslávia sa hlási ku Chalcedónskemu koncilu. Katechizmus Katolíckej cirkvi, čl. 467, v súvislosti s Chalcedónskym koncilom používa pre Ježiša meno(titul) Kristus.[15]

Symboly Upraviť

Použitie „Χ“ ako skratky pre „Kristus“ pochádza z gréckeho písmena Chi (χ) v slove Christós (grécky : Χριστός). Raný Kristov monogram je symbol zložený z písmen Chi a Rho, ktorý vznikol tak, že sa prvé dve grécke písmena v slove Christós, chi (Χ) a rho (Ρ), prekladajú cez seba vytvárajúc symbol ☧.[16] Pre meno v tvare Ježiš, alebo Ježiš Kristus existujú aj ďaľšie monogramy.[17]

Referencie Upraviť

 1. a b JANČOVIČ, Jozef. Poznávame tituly Ježiša v evanjeliu [online]. katolickenoviny.sk, 2020-01-23, [cit. 2021-10-11]. Dostupné online.
 2. Sväté písmo online, Hľadaný výraz: Kristus, https://svatepismo.sk/hladat?term=kristus
 3. a b c d Katechizmu Katolíckej cirkvi, čl. 436, KATECHIZMUS [online]. katechizmus.sk, [cit. 2021-10-11]. Dostupné online.
 4. Ježiš Boh a človek, s.30-31, Jesus - God and Man. [s.l.] : Westminster John Knox Press, 1982. 428 s. ISBN 978-0-664-24468-2. (po anglicky)
 5. Encyklopédia svetových náboženstiev, s. 212, Merriam-Webster, Inc; MERRIAM-WEBSTER STAFF. Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions. [s.l.] : Merriam-Webster, 1999. 1181 s. ISBN 978-0-87779-044-0. (po anglicky)
 6. Messiah Retrieved February 4, 2020, anglicky
 7. Kto je Ježiš Kristus?, str. 118, BARRON, Robert. Obnovme si nádej : podnety pre novú evanjelizáciu. Trnava : Dobrá kniha, 2021. 479 s. ISBN 978-80-8191-309-9.
 8. a b Starozákonné proroctvá o Vykupiteľovi, CHOVANEC, Marián. Kristológia I. [online]. bbdieceza.sk, November 2017, [cit. 2021-10-15]. Dostupné online.
 9. Sväté písmo, prorok Micheáš, kap.5 Vyhľadávanie [online]. svatepismo.sk, [cit. 2021-10-22]. Dostupné online.
 10. Evanjelium podľa Jána - kapitola 11 [online]. svatepismo.sk, [cit. 2021-10-22]. Dostupné online.
 11. EKSTRAND, Donald W.. Christianity. [s.l.] : [s.n.], 2008. ISBN 978-1-60477-929-5. S. 81. (po anglicky)
 12. Teologický časopis, KOSTÚROVÁ, Ivana. TRILÓGIA „JEŽIŠ Z NAZARETU, PÁN A SPASITEĽ“ [online]. tftu.sk, [cit. 2021-10-25]. Dostupné online.
 13. Kristológia I., CHOVANEC, Marián. Úvod [online]. bbdieceza.sk, November 2017, [cit. 2021-10-25]. Dostupné online.
 14. a b Dôsledky pre náuku o vtelení Božieho syna, str. 145, BARRON, Robert. Obnovme si nádej : podnety pre novú evanjelizáciu. Trnava : Dobrá kniha, 2021. 479 s. ISBN 978-80-8191-309-9.
 15. Katechizmu Katolíckej cirkvi, čl. 467, KATECHIZMUS [online]. katechizmus.sk, [cit. 2021-10-25]. Dostupné online.
 16. Kristov monogram, strana 66. STEFFLER, Alva William. Symbols of the Christian Faith. [s.l.] : Wm. B. Eerdmans Publishing, 2002. 166 s. ISBN 978-0-8028-4676-1. (po anglicky)
 17. Symbol XP a IHS, Miroslav Herold SJ. Jezuitský znak IHS [online]. jesuit.cz, [cit. 2021-10-11]. Dostupné online.

Pozri aj Upraviť

Zdroje Upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Christ (title) na anglickej Wikipédii.